CSR i CORNATOR

Beskyttelsen af vores samfund og miljø er af grundlæggende betydning for CORNATOR. Vi tror på at arbejdet med virksomhedernes sociale ansvar (CSR = Corporate Social Responsibility) er af stigende vigtighed for alle og en betingelse for et bæredygtigt samfund med vækst og succes. Vi anerkender vores del af ansvaret og tager det meget alvorligt - både som virksomhed og som enkeltpersoner.

I CORNATOR forpligter vi os derfor til at implementere og til stadighed udvikle en ansvarlig og bæredygtig forretningspraksis, så vi sikrer at vores adfærd og aktiviteter har en positiv indflydelse på vores ansatte, kunder, partnere, og samfundet som helhed. Vi vil agere etisk, ordentligt og med omtanke, under hensyntagen til den påvirkning vores handlinger som virksomhed og enkeltpersoner har på menneskelige, sociale, økonomiske og miljømæssige forhold.

Forpligtelsen til at leve efter principperne for virksomhedernes sociale ansvar (CSR) giver ikke kun god forretningsmæssig mening, men komplementerer også vores grundlæggende forretningsstrategi og vores værdier.

I CORNATOR har vi nedsat en CSR arbejdsgruppe med repræsentanter fra forskellige dele af virksomheden som sikrer at tanke bliver til handling. Vi er helt bevidste om at opgaven med at skabe et bæredygtigt samfund og miljø, er en global udfordring og at vores bidrag er beskedent. Men vi tror også på at verden i fællesskab kan løfte opgaven hvis alle tager deres del af ansvaret. Vi tror på, at enhver forandring starter med os selv - og at vi, ved at gå foran med dette arbejde og gøre hvad vi kan, samtidig kan inspirere og motivere andre til at gøre det samme.

Det overordnede mål med vores arbejde med CSR, er at bidrage til både kort- og langsigtede fordele for ansatte, kunder, partnere samt mennesker i alle samfund rundt om i verden.

Med udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, fokuserer vi på følgende nøgleområder:

  • Opretholde høje etiske standarder, i vores forretning
  • Udvise respekt og værdighed overfor alle vi er i kontakt med
  • Reducere vores CO2 aftryk og medvirke til at afbøde klimaændringer
  • Handle på en miljømæssig samvittighedsfuld og ansvarlig måde
  • Fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø
  • Lige muligheder for alle og afstandtagen til enhver form for diskrimination
  • Yde bidrag til sociale bæredygtige formål og initiativer til bekæmpelse af sygdom, sult og fattigdom
  • Implementere forretningsprocesser der garanterer sikkerhed for alle vores medarbejdere, slutbrugere, IT-systemer og data
  • Udvikle vores egne produkter så de understøtter vores kunders og partneres indsats med bæredygtig udvikling

Del

Kontakt CORNATOR!

Skriv en mail til salg@cornator.com, ring til os på: 70207970 eller udfyld formularen og lad os kontakte dig...