Projektforløb

Unikt samarbejde

 Vores projektstyring og daglige arbejde med kunderne er unik i vores branche. Da vi startede med at implementere den første sag tilbage i ’92 havde vi en projektleder og en økonomikonsulent tilknyttet sagen.

Efterfølgende måtte vi erkende at vores viden og erfaring ikke længere kunne afdækkes af to ressourcer. Systemet var blevet så komplekst, at flere blev involverede i projekterne på kryds og tværs. Vi havde en organisation, hvor alle projektledere reelt var konsulenter og alle konsulenter projektledere. Det skabte for stor forvirring, for ingen vidste, hvem der sad med det overordnede ansvar.

Projektledere og selvstyrende grupper

I starten af det nye årtusinde valgte vi derfor en ny strategi: at indføre konceptet med en projektleder siddende på toppen af hierarkiet med hovedansvaret for opgaverne. For et par år siden tilføjede vi yderligere en lille krølle på i form af små selvstyrende grupper organiseret med hver deres ansvarlige projektledere.

Denne organisation giver store fordele for vores kunder, da de i deres dagligdag kun møder få konsulenter, der alle har indgående kendskab til deres løsning og virksomhed.

Sure Step

I dag tager vores projektmodel afsæt i den projektmodel, som Microsoft anbefaler under navnet ”Sure Step”.

CORNATORs projektledere er naturligvis certificerede i anvendelse af denne projektmodel, der er baseret på en vandfaldsmodel i 6 faser:

  1. Diagnostic
  2. Analysis
  3. Design
  4. Development
  5. Deployment
  6. Operation

Projektmodellen er specielt kendetegnet ved følgende:

  • en fase påbegyndes først når de fornødne forudsætninger er skabt i foregående fase.

  • i hver fase er der en høj grad af kundeengagement, således at der sikres ejerskab til aktiviteterne i de enkelte faser.

  • resultatet fra en given fase bruges som arbejdsgrundlag i næste fase.

  • hver fase afsluttes med en formel godkendelse af kunden.

Synlig service

Endelig vil vi gerne skabe en mere synlig service overfor kunderne. Vi er ikke bange for at skabe nogle arbejdsværktøjer og relationer, der styrker samarbejdet mellem vores kunder. Vi tør godt lade kunder få indblik i vores projektplaner og supportstatus – og det er unikt!

Vi stiler imod at blive verdensmestre i god service!

Lad os kontakte dig

Del

Kontakt CORNATOR!

Skriv en mail til salg@cornator.com, ring til os på: 70207970 eller udfyld formularen og lad os kontakte dig...