16. december, 2019

Bæredygtighed i TRIMIT-løsningen

Sidst i oktober inviterede vi vores kunder til brainstorm om bæredygtighed i TRIMIT-løsningen.

Mødernes formål var at få indsamlet input fra TRIMIT brugere til hvordan man bedre kan få TRIMIT-systemet til at understøtte initiativer omkring Bæredygtighed, såvel internt, som over for de kunder og leverandører som TRIMIT-brugerne arbejder sammen/handler med.

 

Indledningsvis orienterede CORNATORs CEO John Kristensen om de tiltag som CORNATOR har gjort internt vedr. CSR.

Herefter fortalte de deltagende kunder om de tiltag de har taget., samt om hvilke tanker de har gjort sig vedrørende fremtidige CSR-tiltag. Alle var enige om, at de har brug for at rykke hurtigt på dette, da man lige nu kunne få en markedsmæssig fordel af det og lige straks vil blive mødt med det som et krav.

Inden for fashion-segmentet blev det nævnt, at transparens i produktions- og værdikæden er vigtig.

Inden for træ- & møbelsegmentet efterspørges systemmæssig hjælp til FSC-mærkning (Forest Stewardship Council), således at man kan følge sit FSC mærkede træ fra vugge til grav.

Generelt var der både på mødet i København og Viborg enighed om, at det er ønskværdigt, at man kan opgøre sit samlede ”footprint”, altså nuværende miljøbelastning både i produktion, transport osv. for løbende at kunne lave et miljøregnskab og på baggrund af dette, kunne arbejde på at forbedre sin miljøbelastning.

Der var også ønsker om, at man ved bogføring af bilag samtidig kan bogføre en miljøbelastning (CO2 belastning), når man alligevel er ved at håndtere et bilag.

John Kristensen orienterede om, at CORNATOR er i gang med kundespecifikke opgaver som har CSR formål. F.eks. har vi lavet en løsning til Sofacompany, hvor vi måler på hvor mange plastik flasker de genanvender. Samtidig måler de på deres salg og forpligter sig til at kompensere for deres miljøbelastning gennem plantning af nye træer. 

Konklusionen på begge møder er, at der er behov for tiltag der kan hjælpe TRIMIT kunderne med at skabe løsninger, der hjælper med at registrere miljøbelastning. CORNATOR bringer de gode idéer fra kunderne videre til TRIMIT, som kan vurdere hvilke der giver mening at få med i senere versioner af TRIMIT når de kan bruges generisk på tværs af vores brancher. 
Der var også enighed om, at man ikke kan vente på nye versioner af TRIMIT, da det så har for lange udsigter. CORNATOR vil derfor samle de gode ideer op og tilbyde disse som objektpakker til versioner fra NAV 2015 og fremefter levere dem som kundespecifikke opgaver, hvor vi stadig udnytter de løsninger der er lavet en gang og dermed gør det hurtigere og billigere for kunderne.


 

Bæredygtighed i TRIMIT-løsningen

Hør mere om vores løsning

Del

Kontakt CORNATOR!

Skriv en mail til salg@cornator.com, ring til os på: 70207970 eller udfyld formularen og lad os kontakte dig...