23. maj, 2017

Vi ønsker Per tillykke med jubilæet

1. marts 2007 var første arbejdsdag hos CORNATOR for Account Manager Per Brix Svendsen. Dengang fik han ansvaret for nysalg inden for Fashion og Living, og det har han stadig i dag.
Det giver en varieret hverdag med mange forskellige opgaver. 

 
"Jeg laver meget opsøgende salg på nye kunder,"
fortæller Per Brix. "Men jeg har også kontakten med de eksisterende kunder, hvor jeg ofte er inde over, hvis der er nye projekter. Omkring marketing hjælper jeg med at finde ud af, hvordan vi derigennem kan støtte salget."

 

Per Brix fejrer 10 års jubilæum hos CORNATOR

 

Troværdig rådgivning

Fra første møde handler Pers arbejde om at afdække kundens behov. 
"Det er helt afgørende," siger Per. "Inden for de enkelte brancher er behovene tit de samme, men der er alligevel forskellige faktorer for hver kunde. Vores løsning skal i sidste ende give værdi for dem, så det er vigtigt at få synliggjort den værdi, vores løsning kan give dem i forhold til netop deres behov."

"Vores løsning skal i sidste ende give værdi for dem, så det er vigtigt at få synliggjort den værdi, vores løsning kan give dem i forhold til netop deres behov."
En god proces handler også om tidligt at blive kundens trusted advisor. Kunden skal mærke, at Per har indsigt i deres branche, og at CORNATOR har værktøjerne til at hjælpe dem strategisk, omkring IT, og omkring processer. 
"Jeg gør allerede fra starten en del ud af at rådgive om, hvad kunden kunne gøre i deres nuværende situation for at optimere tingene," siger Per. "Så de forhåbentligt ser mig, som en, der ikke bare skal sælge dem noget. Og hvis de ikke har behovet for vores løsninger nu, så siger jeg det til dem. Det håber jeg selvfølgelig, de har, men ellers kommer der et andet tidspunkt, hvor de skal arbejde på noget nyt og deres behov har ændret sig.” 

 

Udvikling hos CORNATOR

Per har også en opgave med at spotte de nye trends i markedet og sørge for at de kommer med i udviklingen af TRIMIT, der er CORNATORs branchespecifikke ERP-løsning. 

"Fashion og Living er nogle meget dynamiske og omskiftelige brancher," siger Per. "Udviklingen på markederne er vigtig, fordi det er her, kundernes fremtidige behov skal findes. For mig handler det derfor i høj grad om at holde øje med de trends, der kan komme til at præge brancherne i fremtiden."

Med 10 års erfaring i rygsækken er Per Brix også kommet med i arbejdet om, hvordan CORNATOR kan udvikle sig som firma. 
"Det handler for eksempel om de processer, vi har internt i huset, og om hvordan vi kan højne vores serviceniveau og blive mere effektive i forhold til markedet," siger han. "Det er mega spændende." 

Én af Pers vigtigste opgaver er at holde sig opdateret inden
for fashion og living brancherne

 

Frihed under ansvar

En af grundene til, at Per Brix er blevet så længe hos CORNATOR, er at han sætter den frie arbejdskultur meget højt. Så længe man arbejder for firmaets mål, har man friheden, og det ser han som en af de største forcer ved CORNATORs kultur.  

"Der bliver ikke sat grænser og store hegn op," siger Per Brix. "Vi har selvfølgelig nogle rammer, men holder man sig inden for dem, har man stor handlefrihed. Det er meget sjældent, jeg bliver mødt med et nej. Jeg får ellers nogle lidt sjove ideer ind imellem, for det skal man jo som sælger, men hvis jeg kan argumentere for at det giver god mening, får jeg som regel lov til at køre." 

 "Vi har selvfølgelig nogle rammer, men holder man sig inden for dem, har man stor handlefrihed".

Succes for kunderne er alfa og omega

"Det der driver mig mest er, at vores kunder har succes," siger Per. "Og der har været masser af kunder, hvor vi kan sige, at der gjorde vi en markant forskel, og at de virkelig har haft vækst. Det er super fedt at være med til. At CORNATOR så samtidig får succes, det giver næsten sig selv."

Kulturen er, at vi skal værne om hinanden, være gode ved hinanden, samtidig med at vi er enige om, at vi skal have succes med virksomheden. Og det kan vi, fordi vi har frihed under ansvar."

 
Hvis man gerne vil hjælpe sine kunder med at få succes, er det vigtigt, at man også kan hjælpe hinanden internt, og ifølge Per er de ansatte hos CORNATOR gode til netop det.
"Folk er dygtige til at hjælpe hinanden," siger han. "Det er nemt at komme i kontakt med hinanden her, hvis man har brug for en hånd med noget, og det er i den grad med til at styrke ånden i virksomheden. Ledelsen er med i arbejdet, så der er en meget flad struktur, hvor alle bliver hørt. Det er fedt, at selv om vi er mange, er det en stor familie."

 

Hos CORNATOR er der en rigtig god kultur, hvor man værner
om hinanden og er gode ved hinanden.

 

Det er i øvrigt en kultur, som har været fremherskende alle de år, Per har været ansat, og som han hele tiden har sat pris på. Den gamle CORNATOR-ånd er der stadig, selvom der er kommet mange nye medarbejdere til. 
"Det er svært at tænke 10 år tilbage, men det var nemt for mig at komme ind i virksomheden," fortæller Per. "Det hører jeg også, at det er for vores nye ansatte. Kulturen er, at vi skal værne om hinanden, være gode ved hinanden, samtidig med at vi er enige om, at vi skal have succes med virksomheden. Og det kan vi, fordi vi har frihed under ansvar."

Hør mere om vores løsning

Del

Kontakt CORNATOR!