Jeros

Moderne løsning

"Smarter Thinking - Smarter Solutions"

Den fynske produktionsvirksomhed JEROS A/S er, som mottoet antyder, et skridt foran. Også på IT-siden. Virksomheden er gået fra en ældre, specialudviklet XAL-løsning med et hav af Excel-baserede subsystemer uden fremtidige opdateringsmuligheder, til en fuldt integreret, moderne Microsoft Dynamics NAV TRIMIT-løsning fra CORNATOR.

Fra støvet til strålende

Implementeringen af ny IT-løsning har været et opgør med gamle vaner. Spørgsmålet ”Hvorfor gør vi det egentligt på den måde?” blev aktuelt mange gange. Det har bl.a. ført til, at JEROS har ryddet drastisk op i stamdata. Styklister, lokationskoder og meget andet har fået en ordentlig overhaling.

Ifølge IT-ansvarlig hos JEROS, Brian Jørgensen, har processen har været hård og lang, men også sund, da værdien af det nye ERP-system på denne måde er blevet endnu større. JEROS har ikke blot fået nyt IT system – virksomheden har fået ryddet op i forretningsgangene. IT-ansvarlig Brian Jørgensen fortæller:

Der har igennem hele forløbet været meget fokus på at bruge systemet fuldt ud, indlejre vores rutiner i det og skabe så stort overblik som muligt. For eksempel opretter vi nu produktionsordren direkte ud fra de valg, der træffes i salgsordren. Samtidig påføres en produktionsserie, så vi nemt kan se, hvor meget kapacitet der er tilbage i den pågældende produktionsuge.” 

Ud med Excel. Ind med forbedrede nøgletal

Implementeringen af den nye Microsoft Dynamics NAV TRIMIT-løsning har som sagt været karakteriseret af, at virksomhedens mange ansatte har skullet genoverveje de forretningsgange og procedurer, der tidligere var bundet sammen med XAL’en.

Det tidligere ERP-system bar præg af ugennemsigtighed og en lang række subsystemer; såsom Excel-regneark, som i løbet af årene var taget i brug for at imødekomme de udfordringer, der ikke kunne håndteres indenfor XAL’ens rammer.

”Et godt eksempel på dette er, at vi for overblikkets skyld brugte et Excel-ark til grovplanlægning af produktionsugerne, og én gang om ugen afholdt et koordineringsmøde, hvorefter ordrerne blev lagt ind i XAL’en. Først herefter kunne produktionsplanlægningen påbegyndes mht. indkøbsbehov, kanban-varer, osv.”

JEROS er ovenud tilfredse med det nye systems funktionaliteter, der strømliner hele produktionsprocessen. Det ses direkte på virksomhedens nøgletal, bl.a. med kortere produktionstid og mindsket lagerbinding.

TRIMIT Industri giver overblik på tværs

Generelt var der førhen mange manuelle processer med en mængde ting, der skulle huskes. Disse problemer er fortid nu, hvor det hele er indlejret direkte i ERP-systemet. Arbejdsgangen med systemet er simpelt, men værdien enorm fordi JEROS har fået en stor indsigt i, hvordan hele virksomheden hænger sammen.

Alle afdelinger og roller i virksomheden har fået gavn af vores nye TRIMIT-løsning. Sælgerne benyttede før et noget rodet system, hvor overblikket over bl.a. produktion, leveringstider og salg ofte røg sig en tur”, fortæller Brian Jørgensen. Medarbejderne hos JEROS har i dag mere indsigt i de ting, der sker, både indenfor deres eget område og på tværs af funktioner.

Den gruppe, der arbejder med produktionen og produktionsdata, har med Dynamics NAV og TRIMIT fået mange flere redskaber og muligheder for at arbejde på tværs af funktioner og daglige arbejdsopgaver. Et eksempel er, at vi nu er tre gange så mange, der kan opdatere stamdata med henblik på at trimme vores produktion, lagerbindinger og produktionsplanlægning.”

CORNATOR reference Jeros

Vil du høre mere?

Download case, PDF

Download

Del

Kontakt CORNATOR!

Skriv en mail til salg@cornator.com, ring til os på: 70207970 eller udfyld formularen og lad os kontakte dig...